Hvordan forløber behandlingen?

I klinikken forefindes der 30 min og 45 min behandling, alt efter klientens alder og hvordan klientens krop tager imod behandlingen. Det betyder, at nogen tager bedre imod kortere behandling og kortere afstand mellem behandlingerne, mens det ved andre er modsat. Sammenlagt handler det om behandlingsdosering.

I behandlingen tages der udgangspunkt i anatomi, fysiologi, patologi (sygdomslære) og embryologi (læren om fosterets udvikling) til at forstå og forklare, hvad der forårsager de smerter og symptomer, som den enkelte klient kommer med.

Overordnet behandler osteopaten i 3 systemer:

  • Det muskuloskeletale system (muskler og knogler).
  • Det viscerale system (organer, cirkulation og hinder)
  • Det kranio-sakralesystem (sammenhængen mellem de enkelte knogler i kraniet, korsbenet, rygmarvs -og hjernehinder).

Osteopaten bruger i behandlingen et bredt udvalg af manuelle teknikker, tilpasset det enkelte individs problem og behov.

Eksempler på behandlingsteknikker:

  • Manipulation: en teknik hvor et eller flere led løsnes ved et hørligt kliklyd/ pop.
  • Muskel energi teknik: en teknik hvor patienten aktivt ved at spænde en muskel kan medvirke til at løsne et led eller en abnorm spænding i en muskel.
  • Viscerale teknikker: teknikker hvor det væv (fascierne), som binder organerne sammen mobiliseres (bevæges), så organet igen kan bevæges frit (se struktur og funktion princippet).
  • Vejledning om kost og ernæring i relation til overbelastning af organer.
  • Kranio-sakral teknikker: blød mobilisering af kranie knoglerne, korsbenet samt rygmarvs -og hjernehinder.

Behandlingen hos en osteopat er overvejende passiv, men enkelte hjemmeøvelser kan blive aktuelle. Disse vil blive grundigt instrueret til klienten.

Den manuelle behandling vil i nogle tilfælde blive suppleret af kostvejledning for at understøtte kroppens egen ophelingsevne og mindske overbelastningen af organerne.

Osteopaten vil efter de første 4-5 behandlinger evaluere og vurdere om behandlingen har den forventede effekt, eller om læge eller 3. part skal inddrages.